The Founder

مک‌دونالد، بزرگترین فست‌فود زنجیره‌ای دنیا! از موسس مک‌دونالد و رمز موفقیت این رستوران زنجیره‌ای چی میدونید؟

The Founder را ببینید و با تاریخچه مک‌دونالد آشنا شوید.