My Left Foot

پای چپ من! وقتی تاریخ نمونه‌های زیادی از افرادی دارد که با وجود عدم توانایی‌های جسمی و معلولیت‌، توانسته‌اند اسم، هنر و علم خود را در دنیا ثبت کنند و تاریخ‌ساز شوند. آیا می‌توان به دلیل محکم و موجهی برای آنها که موهبت سلامتی را دارند و در مسیر اهداف خود حرکت نمیکنند، پیدا کرد ؟

پای چپ من، بیوگرافی کریستی برون، است که با وجود معلولیت جسمی، اسم خود را در تاریخ هنری ثبت کرد.

لینک فیلم در سایت imdb:
www.imdb.com/title/tt0097937/