It’s a wonderful life

لحظاتی در زندگی تمامی ما است که ناخودآگاه در زندگی دیگران تاثیر گذاریم، شاید مرور زندگی خود و یادآوری آن لحظات، امید به زندگی را در ما بیدارتر کند. این فیلم مروری است بر تمامی آن لحظات.

لینک فیلم در سایت imdb
www.imdb.com/title/tt0038650/