Good will Hunting

خودشناسی، شاید راه‌گشاترین مسیر برای لذت بردن از زندگی باشد. و در مسیر خودشناسی، گاهی حضور یک دوستِ مناسب، ساعت‌ها با او صحبت کردن، از خواندن چندین کتاب و این در و آن در زدن، مؤثرتر است…. Good Will Hunting را حتما ببنید.

لینک فیلم در imdb:

www.imdb.com/title/tt0119217/