۵۰/۵۰

در زندگی همه ی ما مشکلات زیادی هست… مهم اینه که با مشکلات چگونه برخورد کنیم و روحیه و انرژی خود را در مقابل مشکلات حفظ کنیم.

لینک فیلم در imdb:
www.imdb.com/title/tt1306980/