۲۳ راه برای غلبه بر تنبلی

بسیاری از افراد در انجام کارهای خود بی انگیزه هستند و آنها را مرتبا به تعویق میاندازند. گویا تنبلی خود به عادتی بزرگ برای آنها مبدل شده است،کتاب حاوی ۲۳ روش برای ترک این عادت مشکل آفرین می باشد.