کیمیاگر

کیمیاگر را حتی اگر نخوانده باشید اما حتمن اسمش را شنیده‌اید…

پیشنهاد کتاب این هفته قاصدک، کیمیاگر، اثر نویسنده مشهور برزیلی، پائلو کوئیلو است. و اگر بخواهیم کتاب را در یک خط خلاصه کنیم: باید سفر کرد، باید کاوش کرد شاید به خود رسیدیم.