چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد؟

در طول زندگی، همه ما بدنبال اهداف یا همان پنیرهایی هستیم که در اطرافمان وجود دارند، اما هریک از ما به گونه‌ای بدنبال این اهداف می‌گردیم، روش شما چگونه است؟

نویسنده : اسپنسر جانسون
مترجم : شمسی بهبهانی
ناشر : نشر اختران

۱۱۹_panir