کتابخانه‌ای در حال غرق شدن

این اثر هنری که توسط پتروس اسپرونک طراحی شده، سقوط و پسرفت فرهنگی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. این اثر در محوطه کتاب‌خانه ملی ملبورن استرالیا قرار گرفته.