چهار اثر (کتاب هفته)

چهار اثر، فلورانس اسکول شین

گاهی همه چیز تو را به سوی تاریکی می کشد،عصبانی هستی و هیچ کور سوی امیدی نمیبینی، کتاب را می‌گشایی و دنیایی از امید و آرامش را به تو هدیه میکند. (خداوند شبان من است،تنها نخواهم ماند).