چشمان درشت

چشمان درشت، بیوگرافی مارگارت کین، نقاش دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی است. که به ما ثابت میکند که برای رسیدن به موفقیت مهم این است که خود را باور داشته باشید. عدم اعتماد و یا نداشتن همراهی خوب، لزوما دلیل عدم موفقیت نمیشود.

لینک فیلم در سایت imdb:
http://www.imdb.com/title/tt1126590/