نکته‌های کوچک برای زندگی بهتر

در عصر تکنولوژی همه چیز شتاب گرفته است و همه به دنبال یافتن چیزهای خوب در اسرع زمان و در حجم کوچک هستند.در این کتاب با نکاتی آشنا میشوی که به اعتقاد نویسنده در زندگی کاربردی و مفید است.

کتاب نکته‌های کوچک برای زندگی بهتر
گردآورنده: جکسون براون
نشر: هیرمند

این کتاب را نشرهای مختلف چاپ کرده‌اند.