مسافران

مسافران اثر منحصر به فرد مجسمه‌ساز فرانسوی، برونو کاتالونو

Bruno Catalano