مجسمه چوبی

این جهان در دست “ما” انسان‌هاست. هیچ‌ گونه‌ای در جهان تاثیری که ما انسان‌ها بر روی زمین و محیط زیست چه در جهت حفاظت و چه تخریب داشته‌ایم نداشته است.

پائول بالیکر، با الهام از همین مضمون این مجسه‌ی چوبی را در بازه‌ی زمانی شش ماه ساخته است.

هنرمند اثر: Paul Baliker