قورباغه را قورت بده

قورباغه را قورت بده…کتابی برای کارآمدی بیشتر و غلبه بر تنبلی…