قسم بخور

قطعه‌ی عاشقانه‌ی قسم بخور، برای همراهان عاشق قاصدک

نام قطعه:‌Jurame
خواننده: Julio Iglesias
نقاشی اثر: Robert Burns

دانلود کنید.