عشق

این اثر منحصر به فرد و فوق العاده توسط هنرمند اکراینی به اسم “الکساندر میلو” طراحی شده.

این اثر که به “عشق” معروف هست. تصویری از یک زوج بزرگسال که به هردلیلی به هم پشت کردند ، اما کودک درون هر دو، همچنان به همدیگر تمایل داره و مشتاق ارتباط گیری است.

اثری که نمادی از “خالص” بودن و “پاک” بودن کودکان هست. ای کاش با بزرگ شدن، غرور و خودخواهی بزرگ نمیشد.