عشق و شیفتگی

تا حالا شده دیوانه وار عاشق بشید و بعد از مدتی بیدار بشین از خواب شیفتگی؟ عمل و عکس العمل‌های ما در این شرایط چگونه است؟ تکنیک شماره ۴ قاصدک را ببینید!