شازده کوچولو

شازده کوچولو را یقینا همه میشناسید. حتی اگر چندان اهل خواندن کتاب نیستید، خواندن شازده کوچولو را شدیدا بهتون پیشنهاد میکنیم.

بخشی از کتاب: روباه گفت : خداحافظ و اینک راز من که بسیار ساده است :

بدان که جز با چشم دل نمی توان خوب دید. آنچه اصل است از دیده پنهان است.

شازده کوچولو برای این که به خاطر بسپارد تکرار کرد :

– آنچه اصل است از دیده پنهان است .

– آنچه به گل تو چندان ارزش داده عمری است که تو به پای او صرف کرده ای .

شازده کوچولو برای این که به خاطر بسپارد تکرار کرد :

– عمری است که من به پای گل خود صرف کرده ام .

روباه گفت : آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند ولی تو نباید فراموش کنی . تو هر چه را اهلی کنی همیشه مسوول آن خواهی بود. تو مسوول گل خود هستی …