زندگی زیباست.

در زندگی هر انسانی روزهای خوب و بد فراوانی وجود دارد. اما آنچه که حایز اهمیت است، این است که ما چقدر خود را برای چالش‌های زندگی آماده کرده‌ایم و بر این باوریم، که باورهای مثبت ما معجزه خواهند کرد و ما را به سوی نور و شادی سوق خواهند داد، در زمانی که دیگر هیچ امیدی باقی نمانده است.

لینک فیلم در imdb