رویای شب نیمه تابستان

عشق موضوعی است،که هر انسانی لااقل یکبار در زندگی با آن مواجه شده است، گاهی میتوان به آن با نگاهی طنز و مفرح نگاه کرد…تاتر رویای یک نیمه شب تابستان لحظاتی با حسی خوب را قادر است ،ایجاد کند .

تهیه بلیط از سایت: http://tik8.com/