راه نفوذ بر دل‌ها

برایان تریسی (۱۹۴۴- )، سخنران انگیزشی و نویسنده کتاب‌های پرفروش روانشناسی است.

«راه نفوذ بر دل‌ها:چگونه دیگران را متقاعد کنید» به یکی از موضوعات روان‌شناختی انسان، یعنی متقاعد کردن دیگران در برابر خواسته‌های خود، پرداخته و به این مسائل اشاره کرده است: معنای جذبه و گیرایی در لفظ و عمل، تحت تاثیر قرار دادن دیگران، معجزه‌ گوش دادن و نفوذ کلام بر زنان و مردان، قدرت توجه، تمرین‌ گیرایی کلام، مراقبت از پند و اندرز دیگران، قدرت گوش دادن، استفاده از اصل وانمودسازی چگونگی گفتار، نگریستن به اعضا و جوارح، هنر آرام حرف زدن، فصاحت، هدایت بیان، همراهی با مخاطب و تبدیل مهارت به هنر