راه خودت را برو

عکاس و روتوش کننده اثر اریک جانسن

Go your own way by Erik Johansson