راحت باش، گیر نده!

راحت باش، گیر نده.
نویسنده: اندرو ماتیوس
مترجم: فرخ بافنده
نشر: کتاب گوهریان

باور داشته باش،وقایع دنیا بی‌دلیل و بی‌هدف نیستند و هر زمان که تو جریانی را تجربه میکنی، یقینا آموزشی در راه است. بیاموز با آرامش نگاه کنی،درس بگیری و حرکت کنی.