جادوی فکر بزرگ

اثر: دکتر دیوید جوزف شوارتز ترجمه ژنا بخت آور

بخش‌هایی از کتاب:
«هنگامی که موفقیت شرط باشد، مردم را با متر یا کیلو یا میزان تحصیلات، و یا پیشینه خانوادگی‌شان نمی‌سنجند، بلکه آنها را بر اساس میزان توقعشان ارزیابی می‌کنند. میزان توقع ما تعیین‌کننده میزان موفقیت ماست».
«شناخت ناتوانی خوب است، زیرا زمینه‌هایی که هنوز می‌توانیم در آن رشد کنیم به ما نشان می‌دهد. ولی اگر تنها نقطه‌ضعف خود را بشناسیم دچار مشکل می‌شویم و ارزش خود را از دست می‌دهیم».
«معیار مهم در آگاهی هرکسی تعداد لغاتی نیست که به‌کار می‌برد بلکه عامل تعیین‌کننده تاثیری است که کلام وبیانش در طرز تفکر خود و دیگران دارد».