تکنیک ۱۵، قوانین بالا بردن میزان اعتماد

آیا شما به بالا بردن میزاد اعتماد شخص مقابل توجه می‌کنید؟
چه تکنیک‌هایی برای بالا بردن میزان اعتماد بلد هستیم؟
تکنیک ۱۵ قاصدک را ببینید: