تکنیک ۱۱، قدرت نه گفتن به دیگران.

من نمیتونم بگم نه!
یکی از مشکلاتی که خیلی از ما باهاش مواجه هستیم… نمیتونیم بگیم “نه” … چرا ؟ و چه کنیم؟

تکنیک شماره ۱۱ قاصدک را ببینیم، و سعی کنیم یاد بگیریم بگوییم “نه”.