تکنیک شماره ۳٫ خود گمگشتگی

در تکنیک شماره ۳ با دلایل خود گمگشتگی و راه حل مقابله با آن آشنا شوید.