ترس را تجربه کنیم! و به هر تقدیر دست به اقدام بزنیم!

روزگاری را به گونه ای زندگی می کنیم، خیلی وقت‌ها از شرایط راضی نیستیم، اما هیچ گامی برنمیداریم. اما یک روز!
توانایی آن را میابیم، که بر ترسهایتمان غلبه کرده و راه جدیدی را آغاز نماییم. راهی به سوی روشنایی…

۹۴۲۱۶۱۳۶

نویسنده: سوزان جفرز
مترجم: فروزان گنجی زاده
نشر: نسل نواندیش