تکنیک شماره ۲٫ بهبود بخشیدن به روابط

در تکنیک شماره ۲ قاصدک، یاد میگیریم چطور با توجه به نیازها و توانایی های نادیده گرفته شده و سرکوب شده، در دوران کودکی، ارتباطات صحیح در دوران جوانی داشته باشیم.