برندگان و بازندگان

هر یک از ما دارای صفات و ویژگی‌های مثبت و منفی هستیم، شناخت آنها در حرکت و رشد بهتر ما اثرگذار خواهد بود.

نویسنده: سیدنی.جی هریس
تصویرساز: نیکول هولندز
ترجمه ی مینو پرنیانی , پروین مصطفوی

a07cc242ae0aac4e8d877aaf606d8d78