اگر زندگی بازی است، قوانینش این است.

زندگی دارای قوانین است، که آگاهی از آنها می‌تواند حرکت و چرخه زندگی را برای ما آسان‌تر کند، آیا از این قوانین آگاهی دارید؟

نویسنده: شری. کارتر اسپات
مترجم: مریم بیات، مهدی قراچه‌داغی
نشر: البرز

اگر زندگی بازی است