اعتماد به نفس در ۱۰ روز

نمیتوانی راحت حرف بزنی، احساس کم‌رویی و خجالت میکنی، دیگران حق تو را ضایع میکن،پس .. تو اعتماد به نفس کافی نداری و نیاز به راهکارهایی برای تقویت آن داری.

etemad-be-nafs-dar-10-rooz

نام کتاب: اعتماد به نفس در ۱۰ روز
نویسنده: مجتبی حورایی