اعتماد به نفس برتر

این کتاب یک راهنمای عملی برای کسانی است که جهت کسب اعتماد بیشتر نیاز به کمک دارند و با مطالعه یازده فصل آن یاد می گیریم که چگونه بهترین شخصیت را داشته باشیم، در مقابله با مشکلات از چه مهارت هایی استفاده کنیم و چگونه دیگران را تشویق کنیم که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. علاوه بر این در فصل آخر این کتاب ۵۰ تمرین عملی به صورت فردی و گروهی جهت تغییر رفتار در آن ارائه شده است.

منبع متن: سایت تبیان