از دولت عشق

از آنجا که عشق الهی، ثروت و توانگری و نور و روشن بینی و هماهنگی و قدرت و شفا می آورد،ایمان دارم که مطالعه این کتاب، زندگیتان را از بسیاری جهات متبرک میسازد.

نویسنده: کاترین پاندر
مترجم: گیتی خوش‌دل
نشر: روشنگران