آیین دوست‌یابی

کتاب آیین دوست‌یابی،‌ نوشته دیل کارنگی

آئین دوست‌یابی (نام اصلی: چگونه می‌توان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد)کتابی در سبک «کمک به خود» نوشتهٔ دیل کارنگی است.این کتاب یکی از نخستین و بهترین کتاب‌های «کمک به خود» است، نخستین چاپ این کتاب در سال ۱۹۳۶ بوده است. این کتاب ۱۵ میلیون نسخه در جهان فروش داشته‌ است. در این کتاب، راه‌کارهایی به منظور دست‌یابی به موفقیت و نفوذ در دیگران عرضه گردیده است.