درباره ما

در این روزها، تعداد سایت‌های تخصصی روانشناسی کم نیست، اما بیشتر آنها حاوی مطالب آکادمیک و علمی هستند که برای مخاطب عام سودمند و قابل استفاده نیستند. هدف اصلی سایت قاصدک این است که مفاهیم روان‌شناسی مخصوصا روان‌شناسی مثبت‌گرا را به زبانی ساده و بیانی غیرمستقیم در اختیار مخاطب قرار دهد.

پیام اصلی سایت قاصدک ارائه‌ی پیام‌های متفاوتی است که بر روی شخصیت‌ ما تأثیر گذاشته و حس بهتری را در ما ایجاد می‌کنند.
داشتن یک زندگی بهتر در زیر لوای به روز رسانی اطلاعات و آگاهی ما و ایجاد یک حس بهتر و روحیه‌ای شادتر.

پیام دیگر سایت قاصدک ارائه پیام‌های در زمینه ارتباطات انسانی و بهبود آنهاست.