۰۴ بهمن ۱۳۹۵
بهمن ۴, ۱۳۹۵

عزت نفس و کارکرد کارآمد و مؤثر

۰ دیدگاه

یکی از زمینه‌های اشتراک نظر میان نظریه پردازان کمال آن است که افراد برخوردار از کارکرد سالم، خود را می‌پذیرند. شواهد نیز مؤید این نظر هستند. از وارسیهای مربوط به پژوهش‌های گسترده در مورد عزت نفس چنین برمی‌آید که عزت‌نفس با سازگاری در بسیاری از زمینه‌های زندگی رابطه دارد. برای نمونه شواهد ناشی از پژوهش‌های همبستگی دلات بر عزت نفس بالا با مسائل زیر دارند:

۱٫ سلامت جسمانی و روانی خوب، و مقاومت در برابر عوارض فشار روانی
۲٫ رضایت از کار، مدرسه و زندگی شخصی
۳٫ اطمینان خاطر از اینکه موقعیت در زمینه‌های گوناگون پاداشی است برای کوششهای شخصی
۴٫ فعالیت‌هایی که احتمال کارکرد مؤثر را افزایش می‌دهند، مثل برنامه ریزی، شرکت در بحث‌ها، همکاری با دیگران و سوال کردن در کلاس
۵٫ کفایت و صلاحیت در مدرسه، کار و موقعیت‌های اجتماعی
۶٫ خلق مثبت و سطوح پایین افسردگی
۷٫ علاقه به رفاه و بهزیستی دیگران، توانایی درک نیازهای آنها، و اشتیاق برای کمک به کسانی که دچار دردسر و مشکل هستند
۸٫ میل به تضاد و اختلاف داشتن با دیگران و سطوح پایین پریشانی در زمانی که از آنها انتقاد می‌شود.
۹٫ پایداری و مقاومت بسیار در برابر کوششهای متقاعدسازی و فشارهای همرنگی، احتمالا بخاطر اشتیاق آنها به تضاد داشتن با دیگران

خلاصه اینکه افراد برخوردار از عزت نفس بالا، معمولا در حوزه‌های مختلف زندگی خشنود و شادکام هستند.

منبع: بهداشت روانی، نویسنده: اندروا ساپینگتون؛ مترجم:‌ حمیدرضا حسین‌شاهی برواتی

ارسال دیدگاه